اثر احداث پخش سیلاب در آبدهی قنوات پایین‌دست (مطالعۀ موردی: سامانۀ پخش سیلاب مهریز یزد)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 31-42

10.22052/deej.2021.10.31.21

علی طالبی؛ خدامراد فروهر؛ محمدتقی دستورانی؛ سارا پرویزی


بررسی تأثیر رطوبت و دما در تالاب گاوخونی بر خرد اقلیم منطقه

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 31-44

10.22052/deej.2021.10.32.31

مرضیه حکمتی؛ کامران شایسته؛ حمید نوری؛ شیوا غریبی


تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 29-36

احمد نوحه گر؛ فاطمه ریاحی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسن وقارفرد


بوم‌شناسی فردی گونه Bromus kopedaghensis Drobov در شمال شرق ایران

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 29-42

فریده ثقفی خادم؛ معصومه شهابی


آثار تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی دو گیاه مرتعی Agropyron desertrum و Agropyron elongatum

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 31-38

ام البنَین ابراهیمی؛ مجید محمد اسمعیلی؛ حسین صبوری؛ ابوالفضل طهماسبی


تأثیر خاک، پساب و لجن فاضلاب بر خصوصیات رشد گیاهان سیاه‌تاغ و قره‌داغ

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 33-44

رحیم رضایی؛ حمید رضا کریم زاده؛ شهباز مهرابی؛ سمیه حیدرنزاد


بررسی تغییرات فصلی میزان فرونشست نمک از غبار در شمال دشت یزد-اردکان

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 33-44

10.22052/deej.2018.7.20.11

علی محمد قائمی نیا؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فرهاد دهقانی


روش‌های مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه‌زنی گیاهان جنگلی Prspopis juliflora و Acacia victoriae

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 35-42

علیرضا محمودی؛ احسان بیژن زاده؛ محمدرضا شکاری


تأثیر توده‌های چوبی بر تراکم بذور موجود در بانک بذر خاک مراتع مشجر در کرمان

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 35-42

رضا عرفانزاده؛ فاطمه غضنفریان؛ حسین آذرنیوند


بررسی توان رسوب‌زایی لندفرم‌ها براساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: دامغان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 37-50

شعله شاهوردی؛ شیما نیکو؛ ناصر مشهدی؛ حامد جنیدی جعفری؛ محمدکیا کیانیان


بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات مختلف خاک مراتع

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 39-56

اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری فوتمی؛ حمید نیک نهاد قرماخر