دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی گیاه‌پالایی گونه‌های بیابانی Seidlitzia rosmarinus و Haloxylon aphyllum (مطالعه موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

‎10.22052/deej.2023.252496.1010

خدیجه خرمن‌دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه