لیست داوران (1400)

لیست داورانی که در سال 1400 با مجله همکاری داشته اند: 

لینک داوران در Publons 

شهر

دانشگاه / موسسه

نام و نام خانوادگی

 

گرگان

دانشگاه گرگان

امین الله باقری

fatemeh Roustaei

اردکان

دانشگاه اردکان

فاطمه روستائی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

فاطمه پناهی

Khosravi, Hassan

تهران

دانشگاه تهران

حسن خسروی

Gholami, Hamid

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

حمید غلامی

Soleimani-Sardo, Mojtaba

جیرفت

دانشگاه جیرفت

مجتبی سلیمانی ساردو

Abtahi, Seyyed Morteza

کاشان

مرکز تحقیات بیابان کاشان

سید مرتضی ابطحی

 

مشهد

دانشگاه فردوسی

مرتضی اکبری

 

اردکان

دانشگاه اردکان

محمدجواد قانعی بافقی

 

سمنان

دانشگاه سمنان

محمدکیا کیانیان گل افشان

Ranjbar-Fordoei, Abolfazl

کاشان

دانشگاه کاشان

ابوالفضل رنجبر فردوئی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

عباسعلی ولی

 

یزد

دانشگاه یزد

وحید موسوی

 

جیرفت

دانشگاه جیرفت

زهره ابراهیمی

Somayeh Heydarnejad 

کاشان

دانشگاه کاشان

سمیه حیدرنژاد

 

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

مرضیه رضایی

taripanah, farideh

کاشان

دانشگاه کاشان

فریده تاری پناه

 

اردکان

دانشگاه اردکان

مهدی تازه

 

سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

مصطفی دستورانی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

مرضیه تابع

 

یزد

دانشگاه یزد

محمد زارع

Arats, Mina

کاشان

دانشگاه کاشان

مینا ارست

 

سمنان

دانشگاه سمنان

حمید خیرالدین

Zare Chahouki, Mohammad Ali

تهران

دانشگاه تهران

محمدعلی زارع چاهوکی

 

یزد

دانشگاه یزد

محمدعلی حکیم زاده

 

سبزوار

حکیم سبزواری

مهدی زارعی

 

کرج

مرکز تحقیقات سازمان جنگلها

محمد خسروشاهی

 

کرج

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سعیده ناطقی

 

شهرکرد

مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

حسن جهانبازی

 

کرمانشاه

مرکز تحقیقات کرمانشاه

یحیی پرویزی

 

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

مرضیه رضایی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

افسانه افضلی

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

علی جعفری

 

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

علی لطفی

 

یزد

دانشگاه یزد

احد ستوده

Mirzaei, Rouhollah 

کاشان

دانشگاه کاشان

روح الله میرزایی

 

ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -

عبدالله پیرنیا

Mirzavand, Mohammad

تهران

وزارت نیرو

محمد میرزاوند

 

کاشان

دانشگاه کاشان

ابراهیم امیدوار

 

تربت حیدریه

دانشگاه تربت حیدریه

امیر سالاری

 

کرمان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

علیجان آبکار

 

اراک

مرکز تحقیقات اراک

علی اکبر داوودی راد

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

افشین هنربخشی

 

تهران

دانشگاه تهران

علیرضا مقدم نیا

 

فسا

دانشگاه فسا

امیرحسین پارسامهر

 

تهران

دانشگاه تهران

عاطفه پرورش

 

تربت حیدریه

دانشگاه تربت حیدریه

مهدی بشیری

 

کاشان

دانشگاه کاشان

رضا قضاوی

Sadeghi, sayed Hamid Reza

نور

دانشگاه تربیت مدرس

سید حمیدرضا صادقی

 

ملایر

دانشگاه ملایر

حمید نوری

 

کاشان

دانشگاه کاشان

هدی قاسمیه

 

یزد

دانشگاه یزد

حسین ملکی نژاد

 

ارومیه

دانشگاه ارومیه

حبیب نظرنژاد

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

سیدحسن طباطبائی

 

سمنان

دانشگاه سمنان

جعفر دستورانی

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

خدایار عبدالهی

Nosrati, Kazem 

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

کاظم نصرتی

Malekian, Arash

تهران

دانشگاه تهران

آرش ملکیان

 

کاشان

دانشگاه کاشان

مهدی سلیمانی مطلق

 

ارومیه

دانشگاه ارومیه

میرحسین میریعقوب زاده

 

شیراز

دانشگاه شیراز

مرضیه مکرم

 

شیراز

دانشگاه شیراز

محمدحسن طرازکار

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

رفعت زارع بیدکی

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی

 

تهران

دانشگاه تهران

شهرام خلیقی

 

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید اسلامیان

 

کاشان

دانشگاه کاشان

سیامک دخانی

 

نور

دانشگاه تربیت مدرس

مهدی وفاخواه

 

کاشان

دانشگاه کاشان

الهام داودی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

رسول ایمانی

 

یزد

دانشگاه یزد

علی طالبی

Nafarzadegan, Ali Reza

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

علیرضا نفرزادگان

 

اهواز

مرکز تحقیقات خوزستان

بنفشه یثربی

 

رشت

دانشگاه گیلان

ادریس تقوایی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

سحر بابایی

 

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

سمیه مشاری

 

اراک

دانشگاه اراک

شهلا پایمزد

 

کاشان

دانششگاه کاشان

سید حسن علوی نیا

 

سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

غلامعباس فلاح

 

کاشان

دانشگاه کاشان

سید حجت موسوی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

صدیقه کیانی

 

کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

محسن پورخسروانی

 

زابل

دانشگاه زابل

علیرضا شهبازی

 

شیراز

دانشگاه شیراز

سعید نگهبان

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

نبی اله یارعلی

 

اصفهان

دانشگاه اصفهان

یوسف قنبری

 

هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

زهرا خادمه الرسول

 

رشت

دانشگاه گیلان

سمیه سادات شاه زیدی

ghavidel, yousef 

نور

دانشگاه تربیت مدرس

یوسف قویدل

 

کاشان

دانشگاه کاشان

یونس غلامی

Khosravi, Mahmood

زاهدان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمود خسروی

Yazdani, Mohammad Reza

سمنان

دانشگاه سمنان

محمدرضا یزدانی

 

اصفهان

دانشگاه اصفهان

داریوش رحیمی

babaeian, iman

تهران

پژوهشکده اقلیم­شناسی

ایمان بابائیان

 

آران و بیدگل

دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

اکبر شائمی

 

همدان

دانشگاه سید جمال الدین

سید محمد حسینی

 

سمنان

دانشگاه سمنان

محمد رحیمی

saligheh, mohammad

تهران

دانشگاه خوارزمی

محمد سلیقه

 

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

ملیحه پورعلی

Rezaei, Mohsen

سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری

محسن رضائی

 

گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

موسی اکبرلو

 

شیراز

دانشگاه شیراز

علیرضا محمودی

khavaninZadeh, Ali reza

اردکان

دانشگاه اردکان

علیرضا خوانین زاده

 

ملایر

دانشگاه ملایر

بهناز عطائیان

 

کاشان

دانشگاه کاشان

رضا دهقانی بیدگلی

amiri, fazel 

بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

فاضل امیری

 

نور

دانشگاه تربیت مدرس

قاسمعلی دیانتی

 

کاشان

دانشگاه کاشان

منصوره قوام

 

تربت حیدریه

دانشگاه تربت حیدریه

ایمان حقیان

 

سمنان

دانشگاه سمنان

سیدحسن کابلی

 

کرج

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

جواد معتمدی ترکان

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

عبدالرحمن محمدخانی

 

جیرفت

دانشگاه جیرفت

محسن شرافتمند

Tadayon, Mahmoud Reza

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

محمودرضا تدین

 

گنبد کاووس

داانشگاه گنبد کاووس

مجید محمد اسماعیلی

 

شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

محمد رفیع الحسینی

 

اردکان

دانشگاه اردکان

مجید صادقی نیا

 

آذرشهر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نادر چاپارزاد

Gholami, Parviz 

ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پرویز غلامی

 

شهرکرد

ذانشگاه شهرکرد

پژمان طهماسبی کیهان

 

نور

دانشگاه تربیت مدرس

رضا عرفانزاده

 

کرج

مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع

احسان زندی اصفهان

 

خرم آباد

دانشگاه لرستان

حامد نقوی

 

سمنان

دانشگاه سمنان

داوود کرتولی نژاد

 

کرج

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

سعیده اسکندری

 

کاشان

دانشگاه کاشان

منصوره قوام

 

بیرجند

دانشگاه بیرجند

محمد ساغری

 

بیرجند

دانشگاه بیرجند

مسلم رستم پور