کلیدواژه‌ها = فرسایش بادی
بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


ارزیابی اثر پلیمر پلی اکریلاتی در تثبیت سطوح ماسه‌ای

دوره 11، شماره 35، شهریور 1401، صفحه 89-100

10.22052/deej.2022.11.35.51

زهرا فیضی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ علیرضا شاکری


ارزیابی تأثیرات دو نوع خاکپوش امولسیونی بر خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: عرصه‌های بیابانی آران و بیدگل)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 13-26

10.22052/deej.2021.10.33.11

هاجر مریخ پور؛ سیده بهاره عظیمی؛ جلیل بادام فیروز؛ شهاب الدین منتظمی


بررسی قابلیت دستگاه win area در دانه‌بندی خودکار سنگفرش بیابان

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 107-118

‎10.22052/deej.2021.10.33.59

فرناز خسروی؛ مهدی تازه؛ محمدعلی صارمی نایینی؛ سعیده کلانتری


ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 15-30

10.22052/deej.2021.10.31.11

محبوبه سربازی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مرتضی اکبری


اثر خاک‌پوش‌های لیگنوسلولزی بر مقامت برشی ماسه بادی

دوره 10، شماره 30، خرداد 1400، صفحه 17-30

10.22052/deej.2021.10.30.11

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی


بررسی ژئومورفو-پدولوژیکی رخسارۀ نبکا در دشت صوفیکم (آق‌قلا) استان گلستان

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 59-70

10.22052/6.16.59

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


بررسی توان رسوب‌زایی لندفرم‌ها براساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: دامغان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 37-50

شعله شاهوردی؛ شیما نیکو؛ ناصر مشهدی؛ حامد جنیدی جعفری؛ محمدکیا کیانیان


تحلیل میزان فعالیت تپه‌های ماسه‌ای بند ریگ کاشان با استفاده از شاخص لن‌کستر

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 37-48

اصغر توکلی فرد؛ هدی قاسمیه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ناصر مشهدی


ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA در دشت سیستان (مطالعۀ موردی: زهک)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 49-62

زهره هاشمی؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمدرضا جوادی؛ عباس میری