ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های ESAs و IMDPA

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 73-88

10.22052/deej.2018.7.22.49

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی


ارزیابی توسعۀ منابع نامتعارف آب (لب‌شور و شور) در غرب استان هرمزگان

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 75-88

10.22052/deej.2020.9.29.49

سیده صدیقه حسینی ظفرآبادی؛ علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد


تعیین نقاط مناسب تغذیۀ مصنوعی با استفاده از مدل های بولین و فازی (مطالعه موردی: آبخوان سفیددشت)

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 57-64

مصطفی مرادی؛ دیبا غنچه پور؛ حسن وقارفرد؛ اسدالله خورانی


مقایسه وضعیت فعلی بیابان‌زایی به دو روش IMDPA و MICD با تأکید بر معیار فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت فخرآباد مهریز)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 59-71

منیر السادات طباطبایی زاده؛ محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی


مدل‌سازی ارزیابی تخریب زمین و ارائه سیستم‌ هشدار اولیۀ بیابان‌زایی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 63-71

غلام رضا راهداری؛ اکبر فخیره؛ علی رضا شهریاری؛ حسن خسروی؛ محمدرضا راهداری


بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول‌های سازگار و کلروفیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 65-74

فاطمه پناهی؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ علیرضا گیور؛ مجید قربانی؛ جواد عطارها؛ زینب جهان دیده


ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده از مدل ICD (مطالعۀ موردی: منطق حفاظت‌شدۀ کالمند یزد)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 67-78

ندا اردکانی؛ ناصر مشهدی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مجید کریم پور ریحان


تعیین برخی ویژگی‌های خاک موثر بر پراکنش تیپ‌های گیاهی و گونه‌های Rheum ribes و Dorema ammoniacum در مراتع منطقه باغدر در شهرستان بافق

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 69-78

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ مجید صادقی نیا؛ احمد نوحه گر؛ محمدحسین حکیمی؛ حسین آذرنیوند