تحلیل فراوانی و شدت وقوع سیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم در حوزۀ معرف امامه

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 127-141

‎10.22052/deej.2021.11.34.59

حسن علی پور؛ علی سلاجقه؛ علیرضا مقدم نیا؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ مجتبی نساجی زواره


ارزیابی تغییرات زمانی خشکسالی با استفاده از آزمون من- کندال و شیب سن در استان کرمان طی سال‌های 1990 تا 2018

دوره 11، شماره 36، آذر 1401، صفحه 1-16

‎10.22052/deej.2023.248210.0

زهره ابراهیمی خوسفی؛ مریم میراکبری؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ مجتبی سلیمانی ساردو


بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت روانسر ـ سنجابی تحت سناریوهای اقلیمی CIMP5

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 71-84

‎10.22052/deej.2023.248647.1001

میلاد سلطانی؛ کریم سلیمانی؛ خلیل جلیلی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ فاطمه شکریان


بررسی گیاه‌پالایی گونه‌های بیابانی Seidlitzia rosmarinus و Haloxylon aphyllum (مطالعه موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینا جاجرم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

‎10.22052/deej.2023.252496.1010

خدیجه خرمن‌دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه