بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس‌شده بر جوانه‌زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis)

دوره 4، شماره 8، آذر 1394، صفحه 45-56

عباس باقری؛ محمد جعفری؛ امین الله باقری فرد؛ علی اشرف جعفری؛ گودرز باقری فرد


تحلیل چشم انداز نبکا در دشت نگار بردسیر

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 45-56

محسن پورخسروانی؛ سید حجت موسوی


اثر شدت و زمان تنش خشکی بر ویژگی‌های زراعی دو رقم لوبیا

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 45-56

محمد رفیعی‌الحسینی؛ فرود صالحی؛ مرضیه مظهری


پهنه‌بندی و ارزیابی کلیماتوریسم مناطق کویری و بیابانی ایران

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 51-62

داریوش رحیمی؛ سید حجت موسوی؛ بهاره حسن خانی


شناسایی کانون‌‌های گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت ملایر

دوره 8، شماره 23، تیر 1398، صفحه 59-72

10.22052/deej.2018.7.23.45

محمود بهروزی؛ سعید بازگیر؛ حمید نوری؛ محمدعلی نجاتیان؛ داود اخضری


ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان، استان فارس

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 59-74

10.22052/deej.2020.9.29.41

فریده تاری پناه؛ ابوافضل رنجبر؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم


پایش فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 61-72

10.22052/deej.2021.10.32.39

زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالی‌باف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا