تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


تأثیر نوسانات اقلیمی بر فراوانی طوفان‌های گردوغبار در ایران

دوره 7، شماره 21، بهمن 1397، صفحه 13-32

10.22052/deej.2018.7.21.11

شهاب عراقی نژاد؛ محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ عبدالمجید لیاقت؛ جواد بذر افشان


تغییرات متابولیتی و یونی در برگ‌های گیاه اسفندک (Zygophyllum fabago L.) تحت‌تأثیر افزایش سن

دوره 8، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 13-26

10.22052/deej.2018.7.25.39

نادر چاپارزاده؛ نیره عبادی؛ کمال الدین دیلمقانی؛ لیلا زرندی میاندوآب


ارزیابی تأثیرات دو نوع خاکپوش امولسیونی بر خصوصیات خاک (مطالعۀ موردی: عرصه‌های بیابانی آران و بیدگل)

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 13-26

10.22052/deej.2021.10.33.11

هاجر مریخ پور؛ سیده بهاره عظیمی؛ جلیل بادام فیروز؛ شهاب الدین منتظمی


بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه قره آغاج استان فارس)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 15-26

مهدی جلالی؛ عبدالله پیرنیا؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن


پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (مطالعۀ موردی: ساوه)

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 15-26

10.22052/deej.2020.9.29.11

مهدیه رومیانی؛ آزاده کاظمی؛ مهرداد هادی پور؛ عباس احمدی


ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 15-30

10.22052/deej.2021.10.31.11

محبوبه سربازی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مرتضی اکبری


اثر خاک‌پوش‌های لیگنوسلولزی بر مقامت برشی ماسه بادی

دوره 10، شماره 30، خرداد 1400، صفحه 17-30

10.22052/deej.2021.10.30.11

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی


واکاوی همدیدی–دینامیکی وردش‌های جوّی بارش بهارۀ فراگیر ایران

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 19-36

10.22052/deej.2018.7.24.11

فاطمه درگاهیان؛ مهدی دوستکامیان؛ مراد طاهریان


تأثیر نوسانات آب‌‌وهوایی بر رخداد پدیدۀ گرد و غبار (مطالعۀ موردی گرد و غبارهای غرب و جنوب غرب ایران)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 19-28

داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ اسدالله خوش کیش؛ حاتم نیکبخت