نویسنده = عباسعلی ولی
تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 113-126

10.22052/deej.2021.11.34.1

عباسعلی ولی؛ هادی زارع پور؛ حمید قربانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ سیدحسن علوی نیا


ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان، استان فارس

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 59-74

10.22052/deej.2020.9.29.41

فریده تاری پناه؛ ابوافضل رنجبر؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم


ارزیابی شدت بیابان زایی حوضه مسجدسلیمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 43-56

‎10.22052/deej.2016.113654

عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی؛ سید موسی سادات احمدی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی


بررسی فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعه‌ی موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 43-54

سید جواد ساداتی نژاد؛ یعقوب یزدانی مقدم؛ مجید خزایی؛ عباسعلی ولی


بررسی وضعیت آبخوان دشت کاشان با استفاده از روش مقاومت الکتریکی با آرایش شلومبرژه

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 43-56

محمد میرزاوند؛ رضا قضاوی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ هدی قاسمیه؛ عباسعلی ولی