کلیدواژه‌ها = تنش شوری
بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه Salsola imbricata در منطقه طبس

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 21-28

اصغر مصلح آرانی؛ حمید رضا عظیم زاده


بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 57-68

عالیه کشاورز؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی


آثار تنش های شوری و خشکی بر روی جوانه زنی دو گیاه مرتعی Agropyron desertrum و Agropyron elongatum

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 31-38

ام البنَین ابراهیمی؛ مجید محمد اسمعیلی؛ حسین صبوری؛ ابوالفضل طهماسبی