نویسنده = حسین آذرنیوند
تعیین شایستگی منطقۀ حفاظت‌شده برای چرای حیات وحش (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ گنو)

دوره 8، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 67-82

10.22052/deej.2018.7.24.35

مرضیه رضایی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرینوند؛ کیان نجفی تبره شبانکاره؛ حمید مسلمی


بررسی عوامل محیطی ناپایداری سرزمین و پتانسیل بیابان‌زایی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 27-36

10.22052/deej.2018.7.18.45

غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر نظری سامانی؛ علی رضا نژاد محمد نامقی


مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 11-24

10.22052/6.16.11

مسلم رستم پور؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ سید وحید اسلامی


مقایسۀ پلات ویتاکر و پلات ویتاکر اصلاح‌شده در تعیین غنای گونه‌ای مراتع طالقان

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 11-22

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سعیده ابراهیمی ازندریانی؛ حسین آذرنیوند؛ حمید رضا ناصری


تأثیر توده‌های چوبی بر تراکم بذور موجود در بانک بذر خاک مراتع مشجر در کرمان

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 35-42

رضا عرفانزاده؛ فاطمه غضنفریان؛ حسین آذرنیوند


تعیین برخی ویژگی‌های خاک موثر بر پراکنش تیپ‌های گیاهی و گونه‌های Rheum ribes و Dorema ammoniacum در مراتع منطقه باغدر در شهرستان بافق

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 69-78

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ مجید صادقی نیا؛ احمد نوحه گر؛ محمدحسین حکیمی؛ حسین آذرنیوند


بررسی اثرهای تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهک سه ژنوتیپ گیاه مرتعی Agropyron trichophorum

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 9-14

مجتبی اخوان ارمکی؛ ملیکا هاشمی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی