کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت روانسر ـ سنجابی تحت سناریوهای اقلیمی CIMP5

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 71-84

‎10.22052/deej.2023.248647.1001

میلاد سلطانی؛ کریم سلیمانی؛ خلیل جلیلی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ فاطمه شکریان


پایش فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 61-72

10.22052/deej.2021.10.32.39

زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالی‌باف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا