کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
پایش فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 61-72

10.22052/deej.2021.10.32.39

زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالی‌باف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا


پهنه‌بندی شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (مطالعۀ موردی: ساوه)

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 15-26

10.22052/deej.2020.9.29.11

مهدیه رومیانی؛ آزاده کاظمی؛ مهرداد هادی پور؛ عباس احمدی


تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی


بررسی تغییرات کاربری اراضی پارک ملی بمو طی سه دوره در بازه زمانی (2011-1987)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 75-86

فاطمه هوشمند؛ علی اکبر کریمیان؛ محمدرضا علمی؛ حمیدرضا عظیم زاده


تغییرات روند شوری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: جنوب خوزستان)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 27-34

مریم ممبنی؛ صالح آرخی؛ سید عبدالحسین آرامی