تغییرات روند شوری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: جنوب خوزستان)

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه گلستان

چکیده

بیابان‌زایی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه‌خشک و خشک نیمه‌مرطوب ناشی از عوامل مختلف ازجمله تغییرات آب و هوا و فعالیت‌های انسانی می‌باشد که یکی از معضلات مورد توجه است و شورشدگی خاک یکی از عوامل مهم بیابانی شدن محسوب می‌شود. شوری خاک یکی از ویژگی‌های پویای خاک و از معضلات خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک بوده و بخش اعظمی از خاک‌های ایران جزء این مناطق است.خوزستان یکی از استان‌هایی است که مشکل شوری، از معضلات اصلی کشاورزی در آن به‌شمار می‌رود. به‌خصوص جنوب استان که اراضی آن دارای بافت سنگین می‌باشند و سطح آب زیر زمینی در آن نیز بالاست، درحالی‌که دارای قابلیت هستند و قابل اصلاح شدن می‌باشند. در این تحقیق با هدف بررسی روند تغییرات شوری خاک، در مساحتی حدود 207/11869 هکتار از اراضی استان خوزستان، داده‌های رقومی ماهوارۀ لندست مربوط به سال‌های 1973، 1990 و 2000  بعد از اصلاح هندسی به‌عنوان ابزار اصلی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر پس از تصحیح طبقه‌بندی در سیستم سامانۀ اطلاعات جغرافیایی به‌صورت نقشه‌ها و جداول در چهار مقطع زمانی ارائه گردید. به‌طور کلی نتایج نشان‌دهندۀ افزایش وسعت خاک‌های شور به میزان قابل توجهی در طی 28 سال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in the salinity using remote sensing and GIS (Case study: South Khuzestan)

نویسندگان [English]

  • maryam mombeni 1
  • saleh arekhi 2
  • seyed abdolhossein arami 2
1
2
چکیده [English]

Land degradation in order to eliminate the natural vegetation, which in the definition of the international community refers to desertification, is widely regarded as one of the main considered problems also the salination of the soil is an important factor in desertification. One of the dynamic properties of soil is the soil salinity this characteristic is one of the main problems in arid and semi-arid areas which cover large parts of the lands in Iran. Khuzestan is one of the provinces where the salinity problem in Agriculture is of importance. Especially the southern part of this province, where the land has a heavy texture and underground water level is high, but they have the ability to be modified. This study investigated changes in soil salinity in the area of about 207583/11869 hectares of land in Khuzestan province, satellite image Landsat relating to the years 1973, 1990 and 2000 were geometrically modified and then were used as the main data. Images of correct classification in the form of maps and tables were presented in four periods in GIS systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Soil salination
  • RS
  • GIS
  • image processing