نویسنده = محمد جعفری
بررسی اثرات مالچ معدنی بر ویژگی‌های شیمیایی ماسه‌های ریگ‌بلند کاشان

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 55-70

‎10.22052/deej.2023.248203.0

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی؛ مریم ممبنی؛ معصومه صالحی مورکانی


مطالعۀ ترکیب و تنوع گیاهی در طول گرادیان شوری خاک مراتع حاشیۀ دق پترگان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 11-24

10.22052/6.16.11

مسلم رستم پور؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ سید وحید اسلامی


بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس‌شده بر جوانه‌زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis)

دوره 4، شماره 8، آذر 1394، صفحه 45-56

عباس باقری؛ محمد جعفری؛ امین الله باقری فرد؛ علی اشرف جعفری؛ گودرز باقری فرد


بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول‌های سازگار و کلروفیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 65-74

فاطمه پناهی؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ علیرضا گیور؛ مجید قربانی؛ جواد عطارها؛ زینب جهان دیده


مقایسه ذخیره کربن خاک در دو تیپ گیاهی Stipa barbata و Salsola rigida در منطقه اخترآباد شهریار

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 11-18

ژیلا رنجبری کریمیان؛ حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ محمد زارع چاهوکی


پتانسیل ذخیره کربن در جنگل دست‌کاشت تاغ Haloxylon aphyllum حاشیه جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوان‌کی – گرمسار)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 67-76

احمد رضا پناهیان؛ حمید رضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری