کلیدواژه‌ها = نبکا
بررسی ژئومورفو-پدولوژیکی رخسارۀ نبکا در دشت صوفیکم (آق‌قلا) استان گلستان

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 59-70

10.22052/6.16.59

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


تحلیل چشم انداز نبکا در دشت نگار بردسیر

دوره 5، شماره 10، خرداد 1395، صفحه 45-56

محسن پورخسروانی؛ سید حجت موسوی