نویسنده = محسن حسینعلی زاده
بررسی گیاه‌پالایی گونه‌های بیابانی Seidlitzia rosmarinus وHaloxylon aphyllum (مطالعۀ موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینای جاجرم)

دوره 12، شماره 38، خرداد 1402، صفحه 45-58

‎10.22052/deej.2023.252496.1010

خدیجه خرمن‌دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه


The spatial association between Halocnemum strobliaceum and Nebkas in North of Golestan Province, Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 55-66

محسن حسینعلی زاده؛ نرگس کریمی نژاد؛ محمد علی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی


مقایسۀ اثر سناریوهای تغییر ‌اقلیم بر شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی حوضۀ حبله‌رود، استان تهران

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 105-118

10.22052/6.16.105

نوید ضیایی؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ علی رضا مساح بوانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محسن حسینعلیزاده