کلیدواژه‌ها = گردوغبار
ارزیابی اثرات عملیات بیابان‌زدایی در وضعیت اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی اهواز

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 99-112

‎10.22052/deej.2021.11.34.51

اصغر فرج اللهی؛ سید عبدالحسین آرامی؛ یاسر قاسمی آریان


تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی رخدادهای گردوغبار مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 65-78

‎10.22052/deej.2021.10.33.41

مریم نعیمی؛ مریم میر اکبری؛ محمد خسروشاهی؛ سمیرا زندی فر؛ یاسر قاسمی آریان