کلیدواژه‌ها = مدل IMDPA
ارزیابی خطر بیابان‌زایی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل‌های IMDPA و MICD

دوره 9، شماره 26، اردیبهشت 1399، صفحه 29-42

10.22052/deej.2020.9.26.21

مجید اونق؛ نفیسه رمضانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ عادل سپهر


ارزیابی شدت بیابان زایی حوضه مسجدسلیمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 43-56

‎10.22052/deej.2016.113654

عباسعلی ولی؛ سید حجت موسوی؛ سید موسی سادات احمدی


ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA در دشت سیستان (مطالعۀ موردی: زهک)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 49-62

زهره هاشمی؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمدرضا جوادی؛ عباس میری


بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی در دشت گرمسار

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 91-102

سید مهرداد طباطبائی فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو