کلیدواژه‌ها = پرولین
تغییرات متابولیتی و یونی در برگ‌های گیاه اسفندک (Zygophyllum fabago L.) تحت‌تأثیر افزایش سن

دوره 8، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 13-26

10.22052/deej.2018.7.25.39

نادر چاپارزاده؛ نیره عبادی؛ کمال الدین دیلمقانی؛ لیلا زرندی میاندوآب


بررسی اثرات شوری NaCl بر روی Salsola tomentosa: پارامترهای رشد، روابط آبی، محلول‌های سازگار و کلروفیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 65-74

فاطمه پناهی؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ علیرضا گیور؛ مجید قربانی؛ جواد عطارها؛ زینب جهان دیده