کلیدواژه‌ها = NDVI
Determining the Relationship between NDVI/Leaf Area Index and Plant Production in Vegetation Cover Studies using Remote Sensing

دوره 11، شماره 9 انگلیسی، مرداد 1402، صفحه 14-1

افسانه افضلی؛ فاطمه هادیان؛ لیلا یگانه؛ حسین وحیدی


The Effect of Climate Fluctuations on Vegetation Dynamics in West and Northwest of Iran

دوره 9، شماره 6 انگلیسی، دی 1399، صفحه 28-19

اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ پویان دهقان؛ مرضیه قدسی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی