کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت روانسر ـ سنجابی تحت سناریوهای اقلیمی CIMP5

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 71-84

‎10.22052/deej.2023.248647.1001

میلاد سلطانی؛ کریم سلیمانی؛ خلیل جلیلی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ فاطمه شکریان


بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه قره آغاج استان فارس)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 15-26

مهدی جلالی؛ عبدالله پیرنیا؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن