کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تحلیل فضایی خشکسالی حوضه سیرجان با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 20، آذر 1397، صفحه 13-22

10.22052/deej.2018.7.20.25

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ سید حجت موسوی


تحلیل احتمال وقوع حالات بارش به‌شرط حالات دمایی و پهنه‌بندی آن در استان فارس

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 91-100

امیرحسین پارسامهر؛ حمید سودائی زاده؛ زهرا خسروانی؛ مهدی بی نیاز