کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
بررسی تغییرات مکانی شاخص‌های خشکسالی و تأثیر آن بر شوری خاک در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 27، تیر 1399، صفحه 1-12

10.22052/deej.2020.9.27.1

اقدس شریفی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ روح الله تقی زاده؛ نجمه یرمی


ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های ESAs و IMDPA

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 73-88

10.22052/deej.2018.7.22.49

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی