کلیدواژه‌ها = یزد
اثر احداث پخش سیلاب در آبدهی قنوات پایین‌دست (مطالعۀ موردی: سامانۀ پخش سیلاب مهریز یزد)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 31-42

10.22052/deej.2021.10.31.21

علی طالبی؛ خدامراد فروهر؛ محمدتقی دستورانی؛ سارا پرویزی