تعیین زمان ورود و خروج دام در مراتع استپی ایران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی استان‌ یزد)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

جهت تشخیص آمادگی مرتع برای ورود دام و زمان خروج آن از مرتع، جمع‏آوری داده‏هایی از قبیل آگاهی از خصوصیات پوشش گیاهی، رفتار چرایی دام چراکننده روی گیاهان، میزان رطوبت خاک و دمای محیط لازم است. به همین انگیزه در این پژوهش برررسی مراحل فنولوژیکی گیاهان مهم، جمع آوری داده‌های دما و بارندگی عرصه درهر ماه ، برآورد رطوبت خاک در مراتع ندوشن یزد به عنوان الگویی از مراتع استپی استان یزد در دوره 4 ساله (1386-1389) مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به مراحل فنولوژی گیاهان شاخص عرصه در مقاطع زمانی 15 روزه در مرحله رویشی و 7 روزه در مرحله زایشی اندازه‏‏گیری  شد. رطوبت خاک به صورت ظاهری ارزیابی گردید.  جهت دستیابی به زمان مناسب ورود و خروج دام، دیگر داده‌های مورد نیاز که حاصل تجارب گذسته از پژوهش‌های مرتبط با موضوع در مراتع  استپی استان یزد بوده نیز مرور و مورد استفاده قرار گرفته است. زمان ورود و خروج دام پیشنهادی در این سایت تحقیقاتی و مناطق مشابه آن در کشور حاصل نتایج این پژوهش وجمع بندی منابع مرور شده در دسترس مرتبط با موضوع بوده است. بر اساس نتایج حاصله، آغاز فصل چرا  در ترسالی‌ها مقارن با دهه اول فروردین ماه و در خشکسالی‌ها که گیاهان یکساله در عرصه حضور ندارند ، زمان ورود دام در اواخر اردبیهشت ماه پیشنهاد می­گردد. مصادف با زمان بروز بارندگی پاییزه و با کاهش دمای محیط حداکثر تا پایان آبان ماه خروج دام از مرتع الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Time of Entrance and Exit of Animals in the Steppe Rangelands (case study: Yazd Province Summer ranges)

نویسندگان [English]

  • Naser Baghestani Maybodi 1
  • Mohammad Taghi Zare 1
  • Ali Ehsani 2
1
2
چکیده [English]

To determine readiness of range for entry and exit livestock, achieving information such as vegetation characteristics, grazing behavior, soil moisture content and Environment temperature, is necessary. Therefore, in this study, the major plants phenological stages, Monthly temperature and precipitation data and Estimating soil moisture were investigated in the 4-year period (1386-1389). The study was conducted in Yazd Nodoushan pastures, as a model of steppe rangelands of Yazd Province. Plants phenology data were measured in the vegetative and reproductive stages at intervals of 15 and 7 days, respectively. Soil moisture was evaluated as apparent. In this study, the results of relevant studies in the steppe rangelands of Yazd province were used to obtain optimal time of livestock entry and exit. Proper time for livestock entry and exit in this research sites and similar areas in the country has been obtained from Results of this study and Review summarizes available resources associated with the topic. Based on these results, in wet years it is recommended to start grazing season in early April. The droughts that annual plants are not present, inter time of animals Recommended in late May.  Coincided with the onset autumn rainfall and reduction temperatures, exit of livestock from pasture is necessary up to a maximum the mid- November.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Range readiness
  • Time of livestock entrance and exit
  • phenology
  • palatability
  • Allowable use
  • ‌steppe
  • ‌Yazd