نویسنده = علی محمدیان بهبهانی
بررسی گیاه‌پالایی گونه‌های بیابانی Seidlitzia rosmarinus وHaloxylon aphyllum (مطالعۀ موردی: سنگ‌شکن بوکسیت معدن آلومینای جاجرم)

دوره 12، شماره 38، خرداد 1402، صفحه 45-58

‎10.22052/deej.2023.252496.1010

خدیجه خرمن‌دار؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی مهدوی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسن یگانه


ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس)

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 15-30

10.22052/deej.2021.10.31.11

محبوبه سربازی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مرتضی اکبری


اثر خاک‌پوش‌های لیگنوسلولزی بر مقامت برشی ماسه بادی

دوره 10، شماره 30، خرداد 1400، صفحه 17-30

10.22052/deej.2021.10.30.11

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی