نویسنده = سیدحجت موسوی
مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک با استفاده از شاخص‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 67-80

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ سید جواد ساداتی نژاد


پهنه‌بندی و ارزیابی کلیماتوریسم مناطق کویری و بیابانی ایران

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 51-62

داریوش رحیمی؛ سید حجت موسوی؛ بهاره حسن خانی