نویسنده = مجید کریم پور ریحان
ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده از مدل ICD (مطالعۀ موردی: منطق حفاظت‌شدۀ کالمند یزد)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 67-78

ندا اردکانی؛ ناصر مشهدی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مجید کریم پور ریحان


پتانسیل ذخیره کربن در جنگل دست‌کاشت تاغ Haloxylon aphyllum حاشیه جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوان‌کی – گرمسار)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 67-76

احمد رضا پناهیان؛ حمید رضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری