نویسنده = احمد نوحه گر
تعیین برخی ویژگی‌های خاک موثر بر پراکنش تیپ‌های گیاهی و گونه‌های Rheum ribes و Dorema ammoniacum در مراتع منطقه باغدر در شهرستان بافق

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 69-78

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ مجید صادقی نیا؛ احمد نوحه گر؛ محمدحسین حکیمی؛ حسین آذرنیوند


تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 29-36

احمد نوحه گر؛ فاطمه ریاحی؛ مجید خیاط خلقی؛ حسن وقارفرد