نویسنده = کریم سلیمانی
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت روانسر ـ سنجابی تحت سناریوهای اقلیمی CIMP5

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 71-84

‎10.22052/deej.2023.248647.1001

میلاد سلطانی؛ کریم سلیمانی؛ خلیل جلیلی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ فاطمه شکریان


بررسی قابلیت استفاده از نقشۀ واحدهای خاک به‌منظور برآورد تغییرات مکانی فاکتور فرسایش‌پذیری خاک

دوره 4، شماره 9، اسفند 1394، صفحه 95-107

‎ 10.22052/deej.2016.113630

ابراهیم امیدوار؛ عطااله کاویان؛ کریم سلیمانی؛ سمیه مشاری


بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه قره آغاج استان فارس)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 15-26

مهدی جلالی؛ عبدالله پیرنیا؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن