نویسنده = ناصر مشهدی
بررسی توان رسوب‌زایی لندفرم‌ها براساس تغییر در کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: دامغان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 37-50

شعله شاهوردی؛ شیما نیکو؛ ناصر مشهدی؛ حامد جنیدی جعفری؛ محمدکیا کیانیان


ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده از مدل ICD (مطالعۀ موردی: منطق حفاظت‌شدۀ کالمند یزد)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 67-78

ندا اردکانی؛ ناصر مشهدی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مجید کریم پور ریحان


تحلیل میزان فعالیت تپه‌های ماسه‌ای بند ریگ کاشان با استفاده از شاخص لن‌کستر

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 37-48

اصغر توکلی فرد؛ هدی قاسمیه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ناصر مشهدی