کلیدواژه‌ها = استان گلستان
بررسی ژئومورفو-پدولوژیکی رخسارۀ نبکا در دشت صوفیکم (آق‌قلا) استان گلستان

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 59-70

10.22052/6.16.59

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات مختلف خاک مراتع

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 39-56

اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری فوتمی؛ حمید نیک نهاد قرماخر


ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعۀ موردی: منطقۀ نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 63-78

مرتضی اکبری؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ امیر سعدالدین؛ حسن خسروی