کلیدواژه‌ها = درصد جوانه‌زنی
بررسی اثرات آب شور و آب مغناطیس‌شده بر جوانه‌زنی آتریپلکس (Atriplex lentiformis)

دوره 4، شماره 8، آذر 1394، صفحه 45-56

عباس باقری؛ محمد جعفری؛ امین الله باقری فرد؛ علی اشرف جعفری؛ گودرز باقری فرد