کلیدواژه‌ها = استان فارس
ارزیابی روند تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های اقلیمی (مطالعۀ موردی: استان فارس)

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 49-64

10.22052/deej.2018.7.24.35

هادی اسکندری دامنه؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی؛ اسدالله خورانی؛ جونران لی


تحلیل احتمال وقوع حالات بارش به‌شرط حالات دمایی و پهنه‌بندی آن در استان فارس

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 91-100

امیرحسین پارسامهر؛ حمید سودائی زاده؛ زهرا خسروانی؛ مهدی بی نیاز


بررسی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه قره آغاج استان فارس)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 15-26

مهدی جلالی؛ عبدالله پیرنیا؛ کریم سلیمانی؛ محمود حبیب نژاد روشن