کلیدواژه‌ها = خاک
ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های ESAs و IMDPA

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 73-88

10.22052/deej.2018.7.22.49

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی


بررسی فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعه‌ی موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 43-54

سید جواد ساداتی نژاد؛ یعقوب یزدانی مقدم؛ مجید خزایی؛ عباسعلی ولی