کلیدواژه‌ها = Trend Analysis
تحلیل مکانی و زمانی شاخص خشکسالی PDI در منطقۀ شمال ‌غرب ایران

دوره 12، شماره 40، اردیبهشت 1403، صفحه 13-28

‎10.22052/deej.2024.254336.1044

ایوب میرزائی حسنلو؛ مهدی عرفانیان؛ خدیجه جوان


تحلیل آماری بلندمدت روند خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

دوره 11، شماره 34، خرداد 1401، صفحه 113-126

10.22052/deej.2021.11.34.1

عباسعلی ولی؛ هادی زارع پور؛ حمید قربانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ سیدحسن علوی نیا


Assessment of Surface Water Quality in the Vanak-Soolegan Basin, Western Iran

دوره 9، شماره 5انگلیسی، شهریور 1399، صفحه 10-1

ریحانه السادات موسوی مجرد؛ مجتبی سلیمانی ساردو؛ محمدرضا نوری امامزاده ای


ارزیابی روند تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های اقلیمی (مطالعۀ موردی: استان فارس)

دوره 8، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 49-64

10.22052/deej.2018.7.24.35

هادی اسکندری دامنه؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی؛ اسدالله خورانی؛ جونران لی


ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ توران)

دوره 6، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 1-14

10.22052/6.17.1

فرزانه کرمانی؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی؛ حمید گشتاسب؛ حسن خسروی