نویسنده = حمید نوری
بررسی تأثیر رطوبت و دما در تالاب گاوخونی بر خرد اقلیم منطقه

دوره 10، شماره 32، آذر 1400، صفحه 31-44

10.22052/deej.2021.10.32.31

مرضیه حکمتی؛ کامران شایسته؛ حمید نوری؛ شیوا غریبی


شناسایی کانون‌‌های گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت ملایر

دوره 8، شماره 23، تیر 1398، صفحه 59-72

10.22052/deej.2018.7.23.45

محمود بهروزی؛ سعید بازگیر؛ حمید نوری؛ محمدعلی نجاتیان؛ داود اخضری