بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد ومیزان تجمع یونی در گیاه اشنان

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 1-10

سمیه حیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبرفردوئی


بررسی و تحلیل روند حداکثر دما در حوزه آبخیز دریاچه نمک

دوره 4، شماره 6، خرداد 1394، صفحه 1-14

سادات هاشمی نسب؛ هوشمند عطایی


بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 1-8

مصطفی دستورانی؛ عباسعلی ولی؛ عادل سپهر؛ چوقی بایرام کمکی


تأثیر برهمکنش نور و دما بر جوانه‌زنی اسفندک (L. Zygophyllum fabago)

دوره 5، شماره 11، شهریور 1395، صفحه 1-8

لیلا زرندی-میاندواب؛ نادر چاپارزاده؛ قاسم حاجی زاده


تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 1-12

سعید جاهدی پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ توران)

دوره 6، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 1-14

10.22052/6.17.1

فرزانه کرمانی؛ بهزاد رایگانی؛ باقر نظامی؛ حمید گشتاسب؛ حسن خسروی


تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغباری در نیمه شرقی ایران در ارتباط با نوسانات اقلیمی

دوره 7، شماره 18، خرداد 1397، صفحه 1-14

10.22052/deej.2018.7.18.1

زهرا یارمرادی؛ بهروز نصیری؛ مصطفی کرمپور؛ غلام حسن محمدی


کارایی دو روش اندازه‌گیری پین‌متر و فاصله‌یاب لیزری در اندازه‌گیری میکروتوپوگرافی ناشی از سنگ‌فرش بیابان

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 1-14

10.22052/deej.2018.7.22.45

سهیلا افراسیابی؛ مهدی تازه؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ سعیده کلانتری