کلیدواژه‌ها = اقلیم
ارزیابی خطر فرسایش با استفاده از مدل کورین در حوضۀ خارستان، استان فارس

دوره 9، شماره 29، اسفند 1399، صفحه 59-74

10.22052/deej.2020.9.29.41

فریده تاری پناه؛ ابوافضل رنجبر؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم


ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های ESAs و IMDPA

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 73-88

10.22052/deej.2018.7.22.49

حمزه احمدی؛ یحیی اسماعیل پور؛ عباس مرادی؛ حمید غلامی


بررسی اهمیت اقلیم در تعیین میزان اثرگذاری قرق بر خصوصیات مختلف خاک مراتع

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 39-56

اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری فوتمی؛ حمید نیک نهاد قرماخر