نویسنده = سید جواد ساداتی نژاد
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت روانسر ـ سنجابی تحت سناریوهای اقلیمی CIMP5

دوره 11، شماره 37، اسفند 1401، صفحه 71-84

‎10.22052/deej.2023.248647.1001

میلاد سلطانی؛ کریم سلیمانی؛ خلیل جلیلی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ فاطمه شکریان


مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک با استفاده از شاخص‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 67-80

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ سید جواد ساداتی نژاد