نویسنده = مهدی تازه
بررسی قابلیت دستگاه win area در دانه‌بندی خودکار سنگفرش بیابان

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 107-118

‎10.22052/deej.2021.10.33.59

فرناز خسروی؛ مهدی تازه؛ محمدعلی صارمی نایینی؛ سعیده کلانتری


کارایی دو روش اندازه‌گیری پین‌متر و فاصله‌یاب لیزری در اندازه‌گیری میکروتوپوگرافی ناشی از سنگ‌فرش بیابان

دوره 8، شماره 22، خرداد 1398، صفحه 1-14

10.22052/deej.2018.7.22.45

سهیلا افراسیابی؛ مهدی تازه؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ سعیده کلانتری