کلیدواژه‌ها = Sand rose
شناسایی کانون‌‌های گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت ملایر

دوره 8، شماره 23، تیر 1398، صفحه 59-72

10.22052/deej.2018.7.23.45

محمود بهروزی؛ سعید بازگیر؛ حمید نوری؛ محمدعلی نجاتیان؛ داود اخضری


Analysis of Erosive Winds and Sand Drift Potential in Central Iran

دوره 7، شماره 2 انگلیسی، آذر 1397، صفحه 1-10

امیرحسین پارسامهر؛ عباسعلی ولی؛ زهرا خسروانی