نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- اطلاعات تماس
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پل برقراری ارتباط با دبیرخانه مجله:

آدرس پستی: کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، کدپستی 53153-87317

تلفن:  03155913234 و 03155913238

نمابر: 03155913222

پست الکترونیکی:           Deej@kashanu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب