نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان- راهنمای نگارش مقاله
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه نویسندگان محترم

از نویسندگان محترم تقاضا می شود راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه و تمام شرایط ارسال مقاله به خصوص در مورد خلاصه مبسوط انگلیسی را رعایت نمایند، مقالات ارسالی به مجله باید دقیقاً طبق فرمت مجله تنظیم شده باشند، برای دریافت فرمت مجله اینجا را کلیک کنید.

نوع مقالات قابل انتشار در نشریه
این نشریه پذیرای مقالات حاصل از پژوهش های اصیل در زمینه اکوسیستم های بیابانی است و از پذیرش مقالات مروری، ترویجی و گزارش های فنی معذور است.

نحوه ارسال فایل ویرایش شده
برای ارسال فایل ویرایش شده بایستی فایل بدون نام نویسندگان و با نام نویسندگان، که در مرحله قبل بارگزاری شده بود حذف و سپس فایل‌های ویرایش شده، مجددا در سایت جایگزین فایل‌های قبلی شوند.
همچنین در صورت نیاز به جوابیه برای داوران، فایل مربوطه در قالب فایل پیوست بارگزاری شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان:
http://deej.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.48.18.fa
برگشت به اصل مطلب