XML English Abstract Print


چکیده:  
بیوچار ماده‏ای غنی از کربن شناخته می­شود که شرایط پیرولیز، سطح ویژه بالایی در آن ایجاد کرده و عملکردهای ویژه­ای در خاک از خود نشان می­دهد. در این پژوهش که با هدف بررسی تأثیر  بیوچار خرما بر خاک شور انجام شد، بیوچار مورد نیاز از ضایعات هرس خرما در دمای 500 درجه سانتی‏گراد با شرایط اکسیژن محدود به دست آمد.  این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. بیوچار خرما با درصد وزنی صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 به صورت یکنواخت با خاک شور مخلوط گردید و به مدت 90 روز با رطوبت ظرفیت مزرعه نگهداری شد. پس از این مدت، نمونه‏ ها هوا خشک شده و ویژگی‏های شیمیایی و فیزیکی خاک تعیین گردید و مقایسه میانگین‏ داده­ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5 درصد انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن بیوچار شاخ و برگ خرما به خاک به­طور معنی‏داری مقدار هدایت الکتریکی خاک، کربن آلی، کلسیم، منیزیم، سدیم ،پتاسیم خاک و تخلخل را افزایش داد. در حالی که SAR و وزن مخصوص ظاهری کاهش معنی­دار پیدا کرد و بر پارامترهای pH، فسفر، رطوبت ظرفیت مزرعه و چگالی حقیقی تأثیر معنی‏داری نداشت. کاربرد اصلاح کننده­های آلی مانند بیوچار می­تواند بدلیل داشتن عناصر مختلف و همچنین سطح ویژۀ بالا تأثیر مثبتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک داشته باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیابان
دریافت: 1399/6/2 | پذیرش: 1399/12/11

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.