دوره 8، شماره 24 - ( 6-1398 )                   جلد 8 شماره 24 صفحات 18-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:  
هندسۀ فراکتال یا همان زبان ریاضی طبیعت، ابزاری کمّی برای بررسی ژئومورفولوژی شبکه‌های زهکشی و مدل‌سازی بسیاری از پدیده‌های پیچیده طبیعی است. از آنجا که متغیرهای زمین‌شناسی تأثیر گسترده‌ای بر ماهیت و فعالیت سیستم‌های شبکۀ آبراهه‌ای دارند، در این بررسی، نقش سنگ‌شناسی و سازند زمین‌شناسی در کمّی‌سازی شبکه‌زهکشی حوضۀ دشت یزد- اردکان استفاده شده است. مقادیر عددی بُعد فراکتال برای سه سازند زمین‌شناسی حوضه مورد مطالعه به ‌دست آمد؛ میانگین بعد فراکتال 149/1 نشان‌دهندۀ سازند آهک تفت، میانگین بُعد فراکتال 161/1، سازند گرانیت و مقدار 207/1 سازند کهر است که بیشترین مقدار عددی بُعد فراکتال در سازند کهر (279/1) و کمترین آن در سازند تفت (046/1) محاسبه شد. استفاده از آزمون تجزیۀ واریانس یک‌طرفه نشان داد بین میانگین بُعد فراکتال سه سازند زمین‌شناسی با اطمینان 99/0 اختلاف معنی‌دار وجود دارد. نتایج حاصل از این بررسی، روابط معنی‌داری بین ابعاد فراکتال شبکه‌زهکشی و شاخص‌های مورفومتریک (تراکم زهکشی، تعداد رتبه، متوسط طول رتبه و فراوانی رتبه) نیز نشان می‌دهد که بیشترین ضریب همبستگی متعلق به روابط رگرسیونی بین تراکم شبکه‌زهکشی  و بُعد فراکتال است (در سطح 99/0). نتایج بررسی عدم قطعیت کارایی بُعد فراکتال در طبقه‌بندی و تفکیک سازندهای زمین‌شناسی نشان داد که تنها در سازند زمین‌شناسی کهر با احتمال 90درصد بُعد فراکتال از روند ثابتی برخوردار است و در دو سازند زمین‌شناسی آهک تفت و سازند گرانیت شیرکوه، این میزان حدود 70درصد می‌باشد. بنابراین بُعد فراکتال در شناسایی شبکه‌زهکشی سازند کهر، قوی‌تر از دو سازند دیگر گرانیتی و آهکی عمل کرده و  توانایی بیشتری نشان می‌دهد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژئومورفولوژی
دریافت: 1397/10/25 | پذیرش: 1398/2/29 | انتشار: 1398/6/23

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.