دوره 4، شماره 8 - ( 9-1394 )                   جلد 4 شماره 8 صفحات 85-92 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:  

 احیای پوشش گیاهی و بهره‌برداری از منابع گیاهی گونه‌های شاخص مناطق بیابانی، مستلزم شناخت دقیق ویژگی‌های خاک و ارتباط آن با گیاهان این مناطق است. گونۀ Stipagrostis pennata از گونه‌های شاخصی است که در بخش ماسه‌زاری منطقۀ خشک دشت سبزوار گسترش یافته است. در این تحقیق، تأثیر عناصر مهم غذایی خاک بر تراکم، تولید گیاهی و تاج پوشش این گیاه در این منقطۀ بیابانی بررسی شده است. ابتدا چهار سایت مطالعاتی (به مساحت ۶۰۰ هکتار) در منطقه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌برداری سیستماتیک- تصادفی و با قرار دادن ترانسکت در سایت‌ها، نمونه‌برداری از خاک در دو عمق 0 تا 30 و 30 تا 60 انجام گرفت و در آزمایشگاه خاک، مقادیر N ، P،K ، C، Na، Ca و Mg اندازه‌گیری شد؛ سپس داده‌های به‌دست‌آمده همراه با اطلاعات و یادداشت‌های فاکتورهای مهم رویشی گیاه (تراکم، تولید گیاهی و تاج پوشش)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر رابطۀ مستقیم بین میزان تولید و عنصر نیتروژن خاک در سطح معنی‌دار 0/05 است و این بدان معناست که در گیاه مورد مطالعه، با افزایش مقدار نیتروژن خاک، میزان تولید گیاهی افزایش پیدا می‌کند. همچنین نتایج رگرسیون بین تاج پوشش و مقدار عنصر کلسیم خاک، نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ مستقیم در سطح معنی‌دار 0/05 بین عامل رویشی تاج پوشش گیاه و فاکتور خاکی عنصر کلسیم بود. در سایر عناصر خاک، رابطه معنی‌داری با خصوصیات رویشی این گیاه مشاهده نشد.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/4/11 | پذیرش: 1394/8/8 | انتشار: 1394/9/30