دوره 3، شماره 4 - ( 3-1393 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 57-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:  

تنش شوری یکی از مهم‌ترین مسئله مناطق خشک و نیمه‌خشک در دنیاست. براساس گزارش سازمان کشاورزی و غذا بیشتر از 40% اراضی تحت آبیاری ایران متأثر از شوری ثانویه هستند. آثار استرس شوری روی برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه مرتعی خانوادۀ لگومینوز، از اهداف عمدۀ این تحقیق است. مطالعه در طرح کاملاً تصادفی با آزمون فاکتوریل در چهار تکرار شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمون دو گونه Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium و پنج سطح شوری NaCl  خالص با 0، 100، 200، 250 و 300 میلی مولار بود. نتایج آزمون نشان دادند که شوری بر صفات رویشی و روابط آبی گونه‌های Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium تأثیر داشت. افزایش شوری سبب افزایش معنی‌دار (P<0.05) در کارایی مصرف آب گونه‌های مورد مطالعه شد. با افزایش میزان شوری، بعضی صفات رویشی مثل وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه، کاهش معنی‌داری ( P<0.05 ) داشتند.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1392/6/10 | پذیرش: 1392/12/6 | انتشار: 1393/3/30