دوره 9، شماره 28 - ( 9-1399 )                   جلد 9 شماره 28 صفحات 1-12 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:  

در تحقیق حاضر، توانایی مخازن سفالی در روش آبیاری زیرسطحی به‌منظور استفاده از آب‌های نامتعارف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مخازن سفالی به ابعاد 7/4 لیتر ساخته و محلول‌هایی با غلظت‌های مختلف شوری، ۴، ۸ و ۳۲ دسی‌زیمنس/متر و غلظت‌های مختلف نیترات و فسفات، به‌ترتیب ۵، 50 و 10۰ و 5، 30 و 60 میلی‌گرم/لیتر تهیه شدند. سیستم آزمایشی به‌صورت کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. مقدار نیترات و فسفات خروجی به روش اسپکتروفتومتری جذب فرابنفش و هدایت الکتریکی خروجی با استفاده از هدایت الکتریکی‌سنج اندازه‌گیری شد. درصد تخلیۀ آب متعارف، آ